สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

FAN

FAN

การระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรลสามารถทำได้หลายวิธีก็ต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัย เช่น 
อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมรอบข้างของตู้คอนโทรล , ขนาดของตู้คอนโทรล , ขนาดและกำลังของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บรรจุอยู่
ภายในตู้คอนโทรล , พื้นที่ภายในโรงงาน , อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของการระบายความร้อนในแต่ละแบบ เป็นต้น

พัดลม
       วิธีนี้เป็นวิธีระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรลที่มีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุดในบรรดารูปแบบการระบายความร้อนทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยระบบการทำงานของวิธีนี้ที่ไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นเพียงการนำ
พัดลมไปติดตั้งที่ผนังตู้คอนโทรล เพื่อดึงอากาศจากภายนอกเข้าไป
ระบายความร้อนภายในตู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสม

ดังนั้น ความร้อนภายในตู้คอนโทรลจะลดลงมากหรือน้อยแค่ไหน
ก็จะขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญ

อีกประเด็นหนึ่งวิธีการระบายความร้อนวิธีนี้เป็นระบบเปิด มีผลเสีย
ในเรื่องของความชื้น และเศษสิ่งสกปรกจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง
ซึ่งถูกพัดลมดูดเข้าไปภายในตู้คอนโทรล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นปัจจัย
ที่อาจจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้คอนโทรล
เสียหายได้

view